Avaleht

Kutsehaigete ühingutesse kuuluvad ka tööõnnetuses kannatanud, ühingutesse kuuluvad nendest ainult aktiivsemad.Eesti Kutsehaigete Liit tegeleb ka laia  avalikkusega oma kompetentsi piires. Kutsehaigete Liit tegeleb nii organiseerunud kui ka organiseerumata kutsehaigetega.

Korraldatakse üle-eestilisi koolitusi – teabe- ja infopäevi. Meie sündmuseid on rahastanud Eesti Puuetega Inimeste Fond, EV Sotsiaalministeeriumi, ühingud (omafinantseeringu) ja osavõtjate omaosaluse kaudu ning EV Justiitsministeerium